Jezioro Srebrne

WSTĘP: CENNIK I ZASADY

 “Jezioro Srebrne” – Januszkowice – Lesiany

1. REGULAMIN OŚRODKA:

 1. Zabrania się:

    – kąpieli po spożyciu alkoholu,

    – kąpieli w miejscach innych niż do tego wyznaczone

    – przepływania  jeziora wpław, bez każdorazowej zgody  kierownika ośrodka

    – skakania z pomostów,

    – wprowadzania psów na obiekt,

    – wchodzenia  do wody  na  bazie sprzętu motorowodnego,

    – wjazdu na teren plaży pojazdami samochodowymi,  rowerami,

    – wypalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone,

    – grillowania na plaży pomiędzy  wypoczywającymi plażowiczami,

    – używania grilli kontaktowych stawianych  bezpośrednio na trawie,

    – wysypywania popiołu w dowolnym miejscu  (wysyp do dużego grilla barowego),

    – nurkowania podczas pływania sprzętu wodnego,

    – nurkowania za kąpieliskiem bez zgody  kierownika  ośrodka,

    – podpływania do łodzi motorowych i skuterów,

    – chodzenia po rynnach zjeżdżalni,

    – wsiadania na zaparkowany sprzęt wodny,

    – łamania drzew i gałęzi, zrywania nasadzeń lilii wodnych,

    – pozostawiania śmieci w miejscu wypoczynku,

    – używania wulgaryzmów,

    – wnoszenia napoi w szklanych opakowaniach,

    – pływania na materacach i pontonach za strefą bezpieczeństwa ( białe boje)

    – korzystania z własnego sprzętu wodnego z napędem  spalinowym,

    – parkowania  rowerów  na plaży, 

    – wchodzenia i wjazdu na ośrodek po 22 godz., osobom nie będącym gośćmi ośrodka. 

 1. Przed ustawieniem namiotu, kempingu, należy dokonać formalności u inkasenta lub gospodarza, opłacić pobyt.  Osoby które samowolnie rozbiły namiot  lub  ustawiły przyczepę  bez dokonania wcześniej formalności,  poniosą opłatę x 2.
 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 06:00.
 1. Ośrodek zamykany w godzinach 22:00 – 05:30.
 1. Cennik wstępu znajduje się na tablicy przed bramą wjazdową.
 1. Cennik sprzętu wodnego znajduje się przy bazie sprzętu.
 1. Regulamin kąpieliska i plaży znajduje się przy plaży.
 1. Regulamin pola namiotowego znajduje się na polu namiotowym.
 1. Jezioro jest gospodarstwem rybackim i do połowu ryb nie jest wymagana karta wędkarska.   Regulamin połowu ryb znajduje się także  przy bramie wjazdowej.
 1. Kontrole wędkarzy przeprowadza właściciel lub osoba przez niego upoważniona.
 1. Opłaty dodatkowe:

    – Korzystanie z własnej deski windsurfingowej, SUP, pontonu, łodzi wiosłowej, kajaka,  do białych boi  wyłącznie  po uzyskaniu zgody  kierownika ośrodka (opłata jednorazowa: 20zł, roczna: 200zł  z napędem elektrycznym 400zł ) .

   – Korzystanie z własnej łodzi żaglowej za zgodą kierownika ośrodka, jednorazowo 100 zł, sezonowo 1000 zł.

   – Korzystanie  z własnego sprzętu motorowodnego na jeziorze srebrnym z napędem spalinowym jest niedozwolone. W wyjątkowych sytuacjach ( trening, kurs ) za zgodą kierownika ośrodka, opłata jednorazowa 1000 zł

   – Wodowanie własnego sprzętu  motorowodnego za jeziorem, na slipie ośrodka,  z dostępem do kanału starej i nowej Odry, jednorazowo 40 zł, sezonowo 400 zł, osoby towarzyszące, pojazdy, według  cennika wstępu na ośrodek.  

   – Korzystanie z  przystani  w zatokach ośrodka dla jednostek amatorskich jednorazowo 20 zł, całoroczna 1000 zł

   – Korzystanie ze slipu i przystani dla jednostek komercyjnych po ustaleniu z kierownikiem ośrodka.

  – Nurkowanie z  akwalungiem,  po zgłoszeniu  u kierownika ośrodka, opłata jednorazowa 30zł, osoby     towarzyszące, pojazdy według cennika  ośrodka.

 1. Na terenie ośrodka znajdują się drogi wewnętrzne (Strefa Ruchu) z oznakowaniami do których należy się stosować. Obowiązuje ograniczenie prędkości 10- 20 km/godz.

13.Na terenie działek rekreacyjnych, poruszamy się wyłącznie pieszo, (zakaz wjazdu)za  wyjątkiem wędkarzy z ważnymi  przepustkami  i właścicieli działek. Parkowanie samochodów, przyczep kempingowych poza  działkami rekreacyjnymi 50 zł jednorazowo lub 500 rocznie.  

 1. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub innych zdarzeń, należy bezpośrednio powiadomić policję : nr telefonu  112.
 1. Straż miejska- Zdzieszowice, tel. 77 40 64 417 kom. 501 237 280
 1. Wykupiona wjazdówka (przepustka) sezonowa rodzinna, ważna do 31 sierpnia ( max ) 6 osób, obejmuje tylko członków   najbliższej rodziny z ważności. Podawanie wjazdówki przez bramę lub ogrodzenie innym osobą  skutkuje  jej utratą. Koszt wjazdówki sezonowej rodzinnej 250 zł.
 1. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 1. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania psów,  na obiekcie może jedynie znajdować się  pies ratowniczy, zabrania się zachęcania  go do zabawy i  karmienia!
 1. Wstęp na teren ośrodka jest płatny, w przypadku braku inkasenta przed bramą wjazdową, opłatę należy uiścić w barze lub u gospodarza na obiekcie. Brak możliwości zrobienia opłaty jest równoznaczny z brakiem zgody na samowolny wstęp i może być traktowane jako wtargnięcie.
 1. Na osoby nie stosujące się do regulaminu ośrodka, będzie nakładana opłata porządkowa do 500 zł oraz zastosuje się nakaz opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt, bilet lub karnet.

                                                          Informacje Dodatkowe:

 • Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie na kąpielisku w miejscu, wyznaczonym.
 • Pływanie w innych miejscach jeziora  jest  zabronione,  na akwenie poruszają się  sprzęty motorowodne. Ignorowanie tego zakazu może skutkować utratą zdrowia lub kalectwem. 
 • Strefa pomiędzy kąpieliskiem (boje żółte)  a bojami białymi to strefa bezpieczeństwa.               odgradza ona    kąpielisko  od  szlaku pływającego sprzętu motorowodnego. 
 • Każda osoba biwakująca, wędkująca, śmieci odnosi do wskazanego kontenera, w przypadku ustawionych  pojemników  na selekcję, należy segregować odpady.
 • W przypadku zauważenia wędkarza, biwakowicza pozostawiającego śmieci w miejscu biwaku  lub podrzucającego śmieci w inne  miejsce, prosimy przekazać nr rejestracyjny pojazdu  kierownikowi ośrodka.
 • Zajmując miejsce wypoczynku, biwaku, wędkowania  na ośrodku decydujesz się na posprzątanie go przed i  po biwaku w obrębie 20 m, od twojego stanowiska, samochodu, namiotu, kempingu.
 • Nie przyjmujemy tłumaczenia, że śmieci zalegające obok, są po poprzednikach, są twoje, gdy zająłeś miejsce.
 • Zabraniamy także podrzucania śmieci z pola namiotowego do koszy na plaży.
 • Jeżeli  nie rozumiesz  tych prostych zasad  nie przyjeżdżaj do nas !
 • Jezioro Srebrne  to ośrodek z  określonymi  regulaminami, jeżeli uważasz, że tutaj będzie ci  wszystko wolno i nikt nie zareaguje  na twoje nieodpowiednie zachowanie, to bardzo się mylisz.

  Zwracamy uwagę, że osoby ignorujące nasze zasady, narażą się na  opłatę porządkową.

– Wprowadzenie psa  na ośrodek, opłata    200 zł,  nakaz opuszczenia ośrodka. 

– Wprowadzenie psa na plażę, kąpiel psa  w jeziorze   500 zł,  nakaz opuszczenia ośrodka.

– Pływanie  materacem, pontonem, kajakiem, deską  za strefą bezpieczeństwa  500 zł

– Przepływanie jeziora wpław  bez  zgody kierownika ośrodka  500 zł.

– Wchodzenie  na rynny zjeżdżalni podczas postoju  200 zł i nakaz opuszczenia ośrodka.

– Pozostawienie śmieci po biwaku, wędkowaniu, plażowaniu  500 zł.

– Wypalanie trawnika grillem kontaktowym stawianym bezpośrednio na trawie 200 zł. 

– Parkowanie  pojazdów w strefie działek rekreacyjnych na użytkach zielonych, opłata  50 zł.

– Odmowa zapłaty opłaty, będzie skutkować  wezwaniem interwencji i pozyskaniem

    danych, osób, celem  wyegzekwowania należności  w postępowaniu cywilnym.

   Zarządca obszarem wodnym,  będzie korzystał z uprawnień wynikające z ustawy, z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  i nie stosowanie się  do jego zaleceń na akwenie wodnym, może skutkować grzywną do 5000 zł. 

2. CENNIK

Cennik wstępu dla plażowiczów
– 0 zł dzieci do lat 5.
– 8 zł poniedziałek – piątek (osoba, samochód, motocykl)
– 10 zł piątek – niedziela i święta (osoba, samochód, motocykl)
– 150 zł karnet rodzinny sezonowy (5 osób i samochód, obejmuje członków najbliższej rodziny)

Cennik dla pola namiotowego i kempingów
– 0 zł dzieci do lat 5
– 10zł – pobyt osób do 3 dni – za każdą osobę i samochód
– 8zł pobyt powyżej 3dni – za każdą osobę i samochód
– 10 zł namiot
– 20 zł kemping
– 15 zł przyłącze prądowe
– 20 zł wędkowanie
– 250 zł kemping, 1 miesiąc.
– 600 zł kemping, 6 miesięcy.
– 1000 zł kemping,12 miesięcy.
– 20 zł łódź wiosłowa, ponton, deska sub
– 200 zł ponton , łódź wiosłowa za sezon.
– 40 zł ponton, łódź z napędem elektrycznym.
– 400 zł ponton za sezon z napędem elektrycznym.

W lipcu i sierpniu pływanie łodzią, pontonem na jeziorze srebrnym wyłącznie w godz. 21.00- 10.00, w pozostałych godzinach wypływanie na jezioro zabronione.

Cennik wstępu dla wędkarzy na jezioro i kanał
– 20 zł wędkarz.
– 7 zł osoba towarzysząca, samochód, motocykl)
– 250 zł abonament roczny dla 1 osoby wędkującej z samochodem.
– 100 zł osoba towarzysząca do posiadacza abonamentu wędkarskiego.
– 20 zł namiot, altana
– 15 zł przyłącze prądowe
– 100 zł namiot miesięcznie, do abonamentu wędkarskiego.
– 250 zł kemping za 1 miesiąc.
– 40 zł slip na kanał (parkowanie, osoby towarzyszące, według cennika ośrodka)
– 400 zł slip na kanał za rok.
– 30 zł nurkowanie z akwalungiem, konieczne każdorazowe uzyskanie zgody u zarządcy Jezioro Srebrnego.
– 20 zł łódź wiosłowa, ponton
– 200 zł ponton , łódź wiosłowa za sezon.
– 40 zł łódź wędkarska, ponton z napędem elektrycznym
– 400 zł łódź wędkarska, ponton za sezon z napędem elektrycznym.

W lipcu i sierpniu pływanie łodzią, pontonem na jeziorze srebrnym wyłącznie w godz. 21.00- 10.00, w pozostałych godzinach wypływanie na jezioro zabronione.