Jezioro Srebrne

REGULAMINY:

1. REGULAMIN OŚRODKA JEZIORO SREBRNE JANUSZKOWICE

 1. Zabrania się:
    – kąpieli po spożyciu alkoholu,
    – kąpieli w miejscach innych niż do tego wyznaczone,
    – przepływania  boi  kąpieliska koloru żółtego,
    –  przebywania w strefie pomiędzy bojami  żółtymi, a białymi ( strefa bezpieczeństwa)   
    – przepływania  jeziora wpław, bez każdorazowej zgody zarządcy  obszaru wodnego.
    – skakania z pomostów i przystani,
    – wprowadzania psów na obiekt, (na obiekcie może znajdować się jedynie pies ratowniczy)
    – wchodzenia do wody  na bazie sprzętu motorowodnego,
    – wjazdu oraz parkowania na terenie plaży pojazdów i rowerów,
    – poruszania się rowerem na plaży, pomiędzy odpoczywającymi osobami,
    – wnoszenia napoi w szklanych opakowaniach,
    – wypalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone,
    – używania grilli kontaktowych, ustawianych na gruncie, wypalających trawę,
    – grillowania na plaży pomiędzy wypoczywającymi plażowiczami,  
    – wysypywania popiołu w dowolnym miejscu  (wysyp do dużego grilla barowego),   
    – pozostawiania śmieci w miejscu wypoczynku, (odnosimy w wyznaczone miejsce, sortujemy),
    – podrzucania  śmieci z pola namiotowego  na plażę,
    – używania wulgaryzmów,   
    – nurkowania podczas pływania sprzętu wodnego,
    – nurkowania za kąpieliskiem bez zgody zarządcy obszaru wodnego,
    – podpływania do łodzi motorowych i skuterów,
    – chodzenia po rynnach zjeżdżalni,
    – wchodzenia  na zjeżdżalnię podczas postoju,
    – wsiadania na zaparkowany sprzęt wodny,
    – łamania drzew i gałęzi, zrywania nasadzeń lilii wodnych,  
    – pływania na urządzeniach pompowanych,
    – korzystania z własnego sprzętu motorowodnego,
    – wchodzenia i wjazdu na ośrodek po 22 godz., osobom nie będącym gośćmi ośrodka.  
    – korzystania z własnych urządzeń nagłaśniających powyżej 1 W,     
    – korzystania z  gniazdek elektrycznych bez opłaty,
    – łączenia przedłużaczy elektrycznych
   –  układania przedłużaczy elektrycznych  na gruncie w miejscach gdzie przechodzą inne osoby  
       lub przejeżdżają pojazdy.  
2.  Wstęp na teren ośrodka jest płatny, w przypadku braku inkasenta przed bramą wjazdową, należy    
      dokonać  formalności w barze  lub u gospodarza na obiekcie.
      Brak możliwości zrobienia opłaty jest równoznaczny z brakiem zgody na samowolny wstęp.
      Osoby które  samowolnie rozbiły namiot  lub  ustawiły przyczepę  bez zgłoszenia i dokonania  
      wcześniej formalności, poniosą opłatę x 2.  
      Samowolny wjazd, wstęp na tyły ośrodka bez dokonania formalności, będzie traktowane jako  
      wtargnięcie.
3.  Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 06:00.
4.  Ośrodek zamykany w godzinach 22:00 – 05:30.
5.  Cennik wstępu znajduje się na tablicy przed bramą wjazdową.
6.  Cennik sprzętu wodnego znajduje się przy bazie sprzętu.
7.  Regulamin kąpieliska i plaży znajduje się przy plaży.
8.  Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie na kąpielisku w miejscu, wyznaczonym.
9.  Pływanie w innych miejscach jeziora niż kąpielisko jest surowo zabronione, na akwenie poruszają  
     się sprzęty motorowodne, przebywanie w jeziorze poza kąpieliskiem może skutkować utratą życia   
     lub kalectwem. Sprzęt motorowodny może przepływać w bliskich odległościach od brzegu, a nawet      
     dobijać do brzegów działkowiczów.
10. Strefa pomiędzy kąpieliskiem (boje żółte)  a bojami białymi to strefa bezpieczeństwa, wpływanie   
      w strefę zabronione, odgradza ona  kąpielisko od szlaku pływającego sprzętu motorowodnego.  
11. Regulamin pola namiotowego znajduje się  na polu namiotowym.
12. Jezioro jest gospodarstwem rybackim i do połowu ryb nie jest  wymagana karta wędkarska,
13.  Regulamin połowu ryb znajduje się  przy bramie wjazdowej oraz  na stronie internetowej.  
14.  Kontrole wędkarzy przeprowadza  właściciel  lub osoba przez niego upoważniona.             
15.  Korzystanie ze slipu i przystani na zatokach  ośrodka, po dokonaniu opłat.    
16.  Na terenie ośrodka znajdują się drogi wewnętrzne (Strefa Ruchu) z oznakowaniami do których   
       należy się stosować. Obowiązuje ograniczenie prędkości 10- 20 km/godz.
17. Wykupiona wjazdówka (przepustka) sezonowa rodzinna, ważna do 31 sierpnia ( max ) 6 osób,    
       obejmuje członków najbliższej rodziny. Podawanie wjazdówki przez bramę lub ogrodzenie
        innym osobą  skutkuje  jej utratą.
18.  Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
19.  Osoby korzystające z  plaży, pola namiotowego, wędkujące, zobowiązane są  w obrębie  20 m, od    
       swojego   stanowiska, samochodu, namiotu, kempingu do utrzymania czystości, pod rygorem
        nakazu opuszczenia ośrodka bez  zwrotu za opłacony pobyt lub karnet. Zajmując lub
       opuszczając miejsce,  jesteś zobowiązany do jego posprzątania.  
20.  Każda osoba biwakująca, wędkująca, śmieci odnosi do wskazanego kontenera, w przypadku  
       ustawionych pojemników  na selekcję, należy segregować odpady.
21.  W przypadku zauważenia zaśmiecania lub pozostawienia  nieczystości, prosimy  przekazać  
       fotografię pojazdu takiej osoby zarządcy ośrodka.
22.  Na terenie działek rekreacyjnych, poruszamy się wyłącznie pieszo, obowiązuje zakaz wjazdu,
       za  wyjątkiem  właścicieli działek i wędkarzy z ważnymi  przepustkami.     
23.  W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub innych zdarzeń, należy  bezpośrednio dzwonić pod nr  
        Alarmowy  – 112.
       Straż miejska,  Zdzieszowice, tel. 77 40 64 417   kom. 501 237 280

 Zarządca ośrodka i obszaru wodnego w przypadku łamania regulaminów, będzie korzystał z uprawnień wynikających z ustawy, z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  Nie stosowanie się  do  poleceń zarządcy, może skutkować grzywną do 5000 zł. 

 Zarządca ośrodka i obszaru  wodnego Jan Płonka

2. Regulamin kąpieliska i plaży

1.  Kąpielisko  urządzone przy Jeziorze Srebrnym czynne, latem
      w godzinach   10.00 -17.00.
        2.    Znaczenia  Flag na kąpielisku ;
                 –  biała:          zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu, obecni ratownicy,
                 –  czerwona:   zakaz kąpieli,
                 –  brak flagi:   miejsce niestrzeżone.
3.   Ratownicy noszą ubiór w kolorze czerwonym  z napisem WOPR lub Ratownik.
4.   Osoby korzystające kąpieliska  i plaży obowiązane są  stosować się  do nakazów
      ratowników  oraz zarządcy obszaru wodnego.
    5. Strefy:
           –  dla nie umiejących pływać, wyznaczona do bojek koloru czerwonego,
           –  dla umiejących pływać, do bojek żółtych,
           –  strefa bezpieczeństwa, pomiędzy pomiędzy bojkami żółtymi a białymi,                                               zakaz  przebywania.
6.    Strefa za białymi bojami, jest przeznaczona  wyłącznie dla sprzętu
       motorowodnego.
       7.    Dzieci do lat 10,  na kąpielisku i zjeżdżalni, mogą przebywać wyłącznie pod    
       opieką  osób  dorosłych.       
       8.    Goście  kąpieliska, plaży, zobowiązani są, do używania  strojów
              kąpielowych.
9.    Zabrania się;
                 –   kąpieli osobom nietrzeźwym,
                     –   kąpieli poza kąpieliskiem,      
                     –   wchodzenia na  rynny zjeżdżalni,  
                 –   przebywania u wylotu zjeżdżalni,
                 –   jeżdżenia rowerami na plaży,
                 –   przekraczania bojek koloru żółtego,
                 –   pływania na pontonach i materacach,
                 –   skakania z pomostów,
                 –   wnoszenia napoi w  szkle,
                 –   wprowadzania psów,  
                 –   używania  wulgaryzmów,
                 –   używania grilli w strefie plaży oraz wypalających trawę,
                 –   korzystania z własnych urządzeń nagłaśniających powyżej 1 W.  
10.    Za pozostawione rzeczy na kąpielisku nie odpowiadamy.
11.    Rozpalanie grilla jest dozwolone tylko z dala od osób przebywających na plaży
         (używać  wyłącznie grilli na wysokich  nóżkach)
12.   Na osoby naruszające porządek i regulaminy, nakładana będzie opłata  
        porządkowa, bez  zwrotu  za  bilet lub karnet.

3. REGULAMIN POLA NAMIOTOWo-KEMPINGOWEGO:

 1.  Osoby przybyłe na pole namiotowo- kempingowe zobowiązane są do załatwienia formalności przed ulokowaniem się na ośrodku.
 2.  Zakaz wprowadzania psów, pod rygorem opłaty porządkowej i nakazu opuszczenia ośrodka bez zwrotu za dokonane opłaty pobytu.
 3.  Zajęcia miejsca na polu namiotowym, bez wykupionego pobytu lub nie przedłużeniem zakończonego pobytu, skutkuje pobraniem należności x 2.
 4.  Przyczepy, namioty, ustawiamy w odległości nie mniejszej niż 20 m od jeziora.
 5.  Osoby przedłużające pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godz. 12:00.
 6.  Doba namiotowa, kempingowa, hotelowa, wędkarska trwa do godz.12:00, dnia następnego.
 7.  Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00 -7:00
 8.  Zabrania się wchodzenia na teren pola namiotowego osobom trzecim po godz. 22.00.
 9.  Zabrania się wnoszenia na obiekt napoi w szkle.
 10.  Zabrania się kąpieli w jeziorze, po spożyciu alkoholu. 
 11.  Zabrania się samowolnego wchodzenia na zjeżdżalnię podczas postoju oraz wsiadania na sprzęt wodny.
 12.  Zabrania się pozostawienia śmieci na polu namiotowym, pod karą grzywny. Śmieci oraz odpady odnosimy w wyznaczone miejsce (za skarpą i dokonujemy selekcji). 
 13.  Przyłącza prądowe do namiotów, kempingów, nie mogą powodować konieczności przejazdu lub przechodzenia po nich.
 14.  Zabrania się łączenia kilku przedłużaczy prądowych.
 15.  Osoby przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do zapoznania się także z regulaminem ośrodka i kąpieliska.
 16.  Zabrania się korzystania z urządzeń nagłaśniających, powyżej 1W.
 17.  Za skradzione rzeczy, nie odpowiadamy.
 18.  Na osoby naruszające porządek,  regulaminy, będzie nakładana opłata porządkowa do 500 zł oraz zażądane będzie opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt.
 19.  W przypadku zakłócenia porządku, ciszy nocnej lub innych zdarzeń, należy bezpośrednio powiadomić policję, pod numerem alarmowym -112.

4. REGULAMIN WSTĘPU DLA WĘDKARZY I POŁOWU RYB:

1. Zakaz połowu białej ryby do odwołania. Łowimy tylko drapieżnika.
2. Wyjmij przepustkę, która znajduje się w skrzynce na portierni i wypełnij dokładnie jej
     nadruk.
3. Odliczoną kwotę włóż do przepustki i wrzuć do skrzynki.
4. Jeżeli spełniłeś punkt pierwszy i drugi możesz wjechać na teren ośrodka, nie informując       
   już gospodarza.
5. W przypadku braku przepustek, powiadom gospodarza (tylko w godzinach 8.00-22.00), lub   
   wyślij sms.
6. Brak możliwości powiadomienia gospodarza, jest równoznaczny z brakiem prawa do   
   wjazdu oraz wstępu. Zasady wstępu wędkarzy, dotyczą zarówno wędkarzy  łowiących  na
   Jeziorze jak i łowiących  na kanale Odry.
7. Do połowu ryb na Jeziorze Srebrnym  nie jest wymagana karta wędkarska. Kontroli  
   łowiących dokonuje  wyłącznie  właściciel lub osoba  wyznaczona.
8. Do połowu ryb w Naszych zatokach połączonych z kanałem Odry, wymagana jest karta wędkarska   PZW, miejsce te podlega kontroli Straży  Rybackiej.
9. Zabrania się telefonowania, wchodzenia i szukania gospodarza na terenie ośrodka w   
   godzinach 22.00-8.00.
10. Po drogach wewnętrznych jeździmy z szybkością maksymalną 20 km/godz, na terenach  
    zielonych poruszamy się pieszo.
11. Opłaty jednorazowe ważne są  do dnia następnego do  godz. 12.00.
12. Osoby pozostające dłużej niż wykupione zezwolenie, regulują ponowną opłatę  
    przed jej wygaśnięciem. Brak przedłużenia wędkowania, biwakowania    
    spowoduje naliczenie  należności x 2 z zakazem ponownego wstępu.
13. Rozbijanie namiotów, tropików, altanek płatne według cennika gospodarstwa.
14. Osoby posiadające wjazdówki lub abonamenty wędkarskie wjeżdżające na teren  
    gospodarstwa z osobami towarzyszącymi, dokonują dopłaty jednorazowej, według druku   
    na przepustce.
15. Przepustka wypełniona z pominięciem daty i innych rubryk będzie traktowana jako   
    nieważna.
16. Śmieci  znajdujące się w odległości mniejszej niż 20 m od  stanowiska   
    wędkarskiego, samochodu, kempingu, namiotu należą  do wędkującego !, nawet gdy
    zostawił je  poprzednik.
    Zajęcie  miejsca do wędkowania, powoduje obowiązek  uprzątnięcia śmieci przed   
    rozpoczęciem wędkowania.   
    W przypadku stwierdzenia zalegania śmieci, obok wędkującego, dane wędkarza,  
    pojazdu zostaną  przekazane  straży miejskiej, bez zwracania uwagi  na obowiązek    
    uprzątnięcia stanowiska. Osoby nie stosujące się do  niniejszego  zarządzenia  tracą  
    prawo  ponownego wstępu na Nasz ośrodek.
17. Jeżeli zauważyłeś, że ktoś pozostawia lub wyrzuca śmieci przy wyjeździe,  zgłoś do   
    straży miejskiej w Zdzieszowicach  nr tel.: 77 40 64 417  lub 77 40 64 418  
    Telefon komórkowy:    503 138 930  lub   501 237 280
18. Wędkowanie może odbywać się za pomocą dwóch wędek, tylko przez osobę która  
    opłaciła wędkowanie, wędkowanie przez inną osobę, drugą wędką, jest zabronione.
19. Na Jeziorze Srebrnym od 2021 roku, do odwołania, obowiązuje zakaz połowu białej   
    ryby. Łowienie drapieżnika, szczupaka, okonia, sandacza, pstrąga, suma pospolitego,  
    sumika karłowatego,  limit  4 sztuki.
20. Okres ochronny:  -sandacz od 1 stycznia do 31 maja. 
21. Jezioro Srebrne, łowisko komercyjne, nie podlega kontroli  Straży Rybackiej.
22. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na całym terenie całego ośrodka.
23. Zezwala się na palenie ognisk w miejscach wcześniej wypalonych, wyłącznie ze swojego  
    drzewa lub gałęzi zalegających pod drzewami  na ośrodku.
24. Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie  na kąpielisku.
25. W lipcu i sierpniu  pływanie łodzią, pontonem przez wędkujących  na jeziorze srebrnym  
    może odbywać się  wyłącznie w  godz. 21.00 – 9.00,  w pozostałych godzinach  wypływanie  na  
    jezioro zabronione.