Jezioro Srebrne

REGULAMINY:

1. REGULAMIN OŚRODKA:

 1. Zabrania się:

    – kąpieli po spożyciu alkoholu,

    – kąpieli w miejscach innych niż do tego wyznaczone

    – przepływania  jeziora wpław, bez każdorazowej zgody  kierownika ośrodka

    – skakania z pomostów,

    – wprowadzania psów na obiekt,

    – wchodzenia  do wody  na  bazie sprzętu motorowodnego,

    – wjazdu na teren plaży pojazdami samochodowymi,  rowerami,

    – wypalania ognisk w miejscach innych niż wyznaczone,

    – grillowania na plaży pomiędzy  wypoczywającymi plażowiczami,

    – używania grilli kontaktowych stawianych  bezpośrednio na trawie,

    – wysypywania popiołu w dowolnym miejscu  (wysyp do dużego grilla barowego),

    – nurkowania podczas pływania sprzętu wodnego,

    – nurkowania za kąpieliskiem bez zgody  kierownika  ośrodka,

    – podpływania do łodzi motorowych i skuterów,

    – chodzenia po rynnach zjeżdżalni,

    – wsiadania na zaparkowany sprzęt wodny,

    – łamania drzew i gałęzi, zrywania nasadzeń lilii wodnych,

    – pozostawiania śmieci w miejscu wypoczynku,

    – używania wulgaryzmów,

    – wnoszenia napoi w szklanych opakowaniach,

    – pływania na materacach i pontonach za strefą bezpieczeństwa ( białe boje)

    – korzystania z własnego sprzętu wodnego z napędem  spalinowym,

    – parkowania  rowerów  na plaży, 

    – wchodzenia i wjazdu na ośrodek po 22 godz., osobom nie będącym gośćmi ośrodka. 

 1. Przed ustawieniem namiotu, kempingu, należy dokonać formalności u inkasenta lub gospodarza, opłacić pobyt.  Osoby które samowolnie rozbiły namiot  lub  ustawiły przyczepę  bez dokonania wcześniej formalności,  poniosą opłatę x 2.
 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 06:00.
 1. Ośrodek zamykany w godzinach 22:00 – 05:30.
 1. Cennik wstępu znajduje się na tablicy przed bramą wjazdową.
 1. Cennik sprzętu wodnego znajduje się przy bazie sprzętu.
 1. Regulamin kąpieliska i plaży znajduje się przy plaży.
 1. Regulamin pola namiotowego znajduje się na polu namiotowym.
 1. Jezioro jest gospodarstwem rybackim i do połowu ryb nie jest wymagana karta wędkarska.   Regulamin połowu ryb znajduje się także  przy bramie wjazdowej.
 1. Kontrole wędkarzy przeprowadza właściciel lub osoba przez niego upoważniona.
 1. Opłaty dodatkowe:

    – Korzystanie z własnej deski windsurfingowej, SUP, pontonu, łodzi wiosłowej, kajaka,  do białych boi  wyłącznie  po uzyskaniu zgody  kierownika ośrodka (opłata jednorazowa: 20zł, roczna: 200zł  z napędem elektrycznym 400zł ) .

   – Korzystanie z własnej łodzi żaglowej za zgodą kierownika ośrodka, jednorazowo 100 zł, sezonowo 1000 zł.

   – Korzystanie  z własnego sprzętu motorowodnego na jeziorze srebrnym z napędem spalinowym jest niedozwolone. W wyjątkowych sytuacjach ( trening, kurs ) za zgodą kierownika ośrodka, opłata jednorazowa 1000 zł

   – Wodowanie własnego sprzętu  motorowodnego za jeziorem, na slipie ośrodka,  z dostępem do kanału starej i nowej Odry, jednorazowo 40 zł, sezonowo 400 zł, osoby towarzyszące, pojazdy, według  cennika wstępu na ośrodek.  

   – Korzystanie z  przystani  w zatokach ośrodka dla jednostek amatorskich jednorazowo 20 zł, całoroczna 1000 zł

   – Korzystanie ze slipu i przystani dla jednostek komercyjnych po ustaleniu z kierownikiem ośrodka.

  – Nurkowanie z  akwalungiem,  po zgłoszeniu  u kierownika ośrodka, opłata jednorazowa 30zł, osoby     towarzyszące, pojazdy według cennika  ośrodka.

 1. Na terenie ośrodka znajdują się drogi wewnętrzne (Strefa Ruchu) z oznakowaniami do których należy się stosować. Obowiązuje ograniczenie prędkości 10- 20 km/godz.

13.Na terenie działek rekreacyjnych, poruszamy się wyłącznie pieszo, (zakaz wjazdu)za  wyjątkiem wędkarzy z ważnymi  przepustkami  i właścicieli działek. Parkowanie samochodów, przyczep kempingowych poza  działkami rekreacyjnymi 50 zł jednorazowo lub 500 rocznie.  

 1. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub innych zdarzeń, należy bezpośrednio powiadomić policję : nr telefonu  112.
 1. Straż miejska- Zdzieszowice, tel. 77 40 64 417 kom. 501 237 280
 1. Wykupiona wjazdówka (przepustka) sezonowa rodzinna, ważna do 31 sierpnia ( max ) 6 osób, obejmuje tylko członków   najbliższej rodziny z ważności. Podawanie wjazdówki przez bramę lub ogrodzenie innym osobą  skutkuje  jej utratą. Koszt wjazdówki sezonowej rodzinnej 250 zł.
 1. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 1. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania psów,  na obiekcie może jedynie znajdować się  pies ratowniczy, zabrania się zachęcania  go do zabawy i  karmienia!
 1. Wstęp na teren ośrodka jest płatny, w przypadku braku inkasenta przed bramą wjazdową, opłatę należy uiścić w barze lub u gospodarza na obiekcie. Brak możliwości zrobienia opłaty jest równoznaczny z brakiem zgody na samowolny wstęp i może być traktowane jako wtargnięcie.
 1. Na osoby nie stosujące się do regulaminu ośrodka, będzie nakładana opłata porządkowa do 500 zł oraz zastosuje się nakaz opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt, bilet lub karnet.

                                                          Informacje Dodatkowe:

 • Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie na kąpielisku w miejscu, wyznaczonym.
 • Pływanie w innych miejscach jeziora  jest  zabronione,  na akwenie poruszają się  sprzęty motorowodne. Ignorowanie tego zakazu może skutkować utratą zdrowia lub kalectwem. 
 • Strefa pomiędzy kąpieliskiem (boje żółte)  a bojami białymi to strefa bezpieczeństwa.               odgradza ona    kąpielisko  od  szlaku pływającego sprzętu motorowodnego. 
 • Każda osoba biwakująca, wędkująca, śmieci odnosi do wskazanego kontenera, w przypadku ustawionych  pojemników  na selekcję, należy segregować odpady.
 • W przypadku zauważenia wędkarza, biwakowicza pozostawiającego śmieci w miejscu biwaku  lub podrzucającego śmieci w inne  miejsce, prosimy przekazać nr rejestracyjny pojazdu  kierownikowi ośrodka.
 • Zajmując miejsce wypoczynku, biwaku, wędkowania  na ośrodku decydujesz się na posprzątanie go przed i  po biwaku w obrębie 20 m, od twojego stanowiska, samochodu, namiotu, kempingu.
 • Nie przyjmujemy tłumaczenia, że śmieci zalegające obok, są po poprzednikach, są twoje, gdy zająłeś miejsce.
 • Zabraniamy także podrzucania śmieci z pola namiotowego do koszy na plaży.
 • Jeżeli  nie rozumiesz  tych prostych zasad  nie przyjeżdżaj do nas !
 • Jezioro Srebrne  to ośrodek z  określonymi  regulaminami, jeżeli uważasz, że tutaj będzie ci  wszystko wolno i nikt nie zareaguje  na twoje nieodpowiednie zachowanie, to bardzo się mylisz.

  Zwracamy uwagę, że osoby ignorujące nasze zasady, narażą się na  opłatę porządkową.

– Wprowadzenie psa  na ośrodek, opłata    200 zł,  nakaz opuszczenia ośrodka. 

– Wprowadzenie psa na plażę, kąpiel psa  w jeziorze   500 zł,  nakaz opuszczenia ośrodka.

– Pływanie  materacem, pontonem, kajakiem, deską  za strefą bezpieczeństwa  500 zł

– Przepływanie jeziora wpław  bez  zgody kierownika ośrodka  500 zł.

– Wchodzenie  na rynny zjeżdżalni podczas postoju  200 zł i nakaz opuszczenia ośrodka.

– Pozostawienie śmieci po biwaku, wędkowaniu, plażowaniu  500 zł.

– Wypalanie trawnika grillem kontaktowym stawianym bezpośrednio na trawie 200 zł. 

– Parkowanie  pojazdów w strefie działek rekreacyjnych na użytkach zielonych, opłata  50 zł.

– Odmowa zapłaty opłaty, będzie skutkować  wezwaniem interwencji i pozyskaniem

    danych, osób, celem  wyegzekwowania należności  w postępowaniu cywilnym.

   Zarządca obszarem wodnym,  będzie korzystał z uprawnień wynikające z ustawy, z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  i nie stosowanie się  do jego zaleceń na akwenie wodnym, może skutkować grzywną do 5000 zł. 

2. Regulamin kąpieliska i plaży

 1. Miejsce do kąpieli urządzone przy Jeziorze Srebrnym czynne latem  w godzinach   10.00 -17.00.
 1. Osoby korzystające z miejsca wyznaczonego do kąpieli i plaży obowiązane są stosować się  do nakazów ratowników  oraz zarządcy obszaru wodnego.
 1. Ratownicy noszą ubiór w kolorze czerwonym z napisem WOPR lub Ratownik.
 1. Znaczenia Flag na kąpielisku :

   –  biała: zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu, obecni ratownicy.

   –  czerwona: zakaz kąpieli.

   –  brak flagi-  miejsce nie strzeżone.

 1. Strefy:
 2. a) dla nie umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru czerwonego.
 3. b) dla umiejących pływać do bojek żółtych.
 4. c) strefa bezpieczeństwa pomiędzy pomiędzy bojkami żółtymi a białymi – zakaz  przebywania.
 1. d) strefa za białymi bojami, jest przeznaczona wyłącznie dla sprzętu motorowodnego.
 1. Dzieci do lat 10, na kąpielisku mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób  dorosłych.
 1. Użytkownicy  kąpieliska, plaży, ośrodka,  zobowiązani są, do używania  stroju       kąpielowego.
 1. Zabrania się;
 • kąpieli osobom nietrzeźwym
 • kąpieli poza kąpieliskiem     
 • wchodzenia na  rynny zjeżdżalni 
 • przebywania u wylotu zjeżdżalni
 • jeżdżenia rowerami na plaży
 • przekraczania bojek koloru żółtego
 • pływania na pontonach i materacach
 • skakania z pomostów.
 • wnoszenia napoi w  szkle
 • wprowadzania psów na kąpielisko, plażę  i ośrodek pod karą porządkową 
 1. Za pozostawione rzeczy na kąpielisku nie odpowiadamy.
 1. Rozpalanie grilla jest dozwolone tylko z dala od osób przebywających na plaży  (używać  wyłącznie grilli na wysokich  nóżkach)
 1. Na osoby naruszające porządek i regulaminy, używające wulgaryzmów będzie nakładana opłata  porządkowa do 500 zł. Dodatkowo  zastosowany będzie nakaz opuszczenia ośrodka, bez  zwrotu za  bilet lub karnet.

                                              Zarządca obszaru wodnego Jezioro Srebrne Januszkowice Jan Płonka

                                                                            

3. REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO:

1. Osoby przybyłe na pole namiotowe zobowiązane są do załatwienia formalności przed ulokowaniem się na ośrodku.
2. W przypadku zajęcia miejsca na polu namiotowy, bez wykupionego pobytu lub nie przedłużeniem zakończonego pobytu, inkasent, gospodarz ma obowiązek pobrania należność x 2.
3. Doba namiotowa, kempingowa, hotelowa i wędkarska trwa do godz.12:00, dnia następnego.
4. Osoby przedłużające pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godz. 12:00.
5. Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00 -7:00.
6. Teren ośrodka może być zamykany w godz. 22:00-6:00
7. Zabrania się wchodzenia na teren pola namiotowego osobom trzecim, po godz 22.00
8. Muzyka z własnych urządzeń na polu nie może być uciążliwa dla innych gości.
9. W przypadku zakłócenia porządku, ciszy nocnej lub innych zdarzeń należy bezpośrednio powiadomić policję pod numer tel. 112.
10. Zabrania się samowolnego wchodzenia na zjeżdżalnię i wsiadania na sprzęt wodny.
11. Za skradzione rzeczy- nie odpowiadamy.
12. Namioty, kempingi należy przyłączać do skrzynek prądowych tak, aby pojazdy samochodowe nie przejeżdżały po nich. Także osoby przemieszczające się nie mogą być narażane na przechodzenie po przewodach.
13. Zabrania się łączenia kilku przedłużaczy prądowych !
14. Osoby przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do zapoznania się także z regulaminem ośrodka i kąpieliska.
15. Zabrania się wnoszenia na obiekt napoi w szkle.
16. Na teren Ośrodka i pola namiotowego obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
17. Śmieci oraz odpady odnosimy do wskazanego kontenera, zabrania się pozostawienia ich na polu namiotowym, pod karą grzywny.
18. Na osoby naruszające porządek, regulaminy, wprowadzające psy, używające wulgaryzmów będzie nakładana opłata porządkowa do 500 zł.
19. W przypadku naruszania porządku i regulaminów, kierownik obiektu może zażądać opuszczenia ośrodka, bez zwrotu za opłacony pobyt.

4. REGULAMIN WSTĘPU DLA WĘDKARZY I POŁOWU RYB:

 1. Zakaz połowu białej ryby od czerwca 2021. Łowimy tylko drapieżnika.
 2. Wyjmij przepustkę, która znajduje się w skrzynce na portierni i wypełnij dokładnie jej nadruk.
 3. Odliczoną kwotę włóż do przepustki i wrzuć do skrzynki.
 4. Jeżeli spełniłeś punkt pierwszy i drugi możesz wjechać na teren ośrodka nie informując już gospodarza.
 5. W przypadku braku przepustek powiadom gospodarza (tylko w godzinach 8.00-22.00), lub wyślij sms.
 6. Brak możliwości powiadomienia gospodarza, jest równoznaczny z brakiem prawa do wjazdu oraz wstępu. Zasady wstępu wędkarzy, dotyczą zarówno wędkarzy łowiących  na Jeziorze jak i łowiących  na kanale Odry.
 7. Do połowu ryb na Jeziorze Srebrnym  nie jest wymagana karta wędkarska. Kontroli łowiących dokonuje  wyłącznie  gospodarz Jeziora lub osoba  wyznaczona.
 8. Do połowu ryb w Naszych zatokach i na kanale Odry, wymagana jest karta wędkarska PZW, miejsce te podlega kontroli Straży
 9. Zabrania się telefonowania, wchodzenia i szukania gospodarza na terenie ośrodka w godzinach 22.00-8.00.
 10. Po drogach wewnętrznych jeździmy z szybkością maksymalną 20 km/godz, na terenach zielonych poruszamy się pieszo.
 11. Opłaty jednorazowe ważne są do dnia następnego do 12.00.
 12. Osoby pozostające dłużej niż wykupione zezwolenie, regulują ponowną opłatę        przed jej wygaśnięciem. Brak przedłużenia wędkowania, biwakowania spowoduje naliczenie  należności x 2 z zakazem ponownego wstępu.
 13. Rozbijanie namiotów, tropików, altanek płatne według cennika gospodarstwa.
 14. Osoby posiadające wjazdówki lub abonamenty wędkarskie wjeżdżające na teren        gospodarstwa z osobami towarzyszącymi, dokonują dopłaty jednorazowej, według druku na przepustce.
 15. Przepustka wypełniona z pominięciem daty i innych rubryk będzie traktowana jako nieważna.
 16. Śmieci  znajdujące się w odległości mniejszej niż 20 m od  stanowiska wędkarskiego, samochodu, kempingu, namiotu należą  do wędkującego !, nawet gdy        zostawił je  poprzednik.

       Zajęcie  miejsca do wędkowania, powoduje obowiązek  uprzątnięcia śmieci przed  rozpoczęciem wędkowania. W przypadku stwierdzenia zalegania śmieci, obok wędkującego, dane wędkarza, pojazdu zostaną  przekazane  straży miejskiej, bez zwracania uwagi  na obowiązek uprzątnięcia stanowiska. Osoby nie stosujące się do  niniejszego  zarządzenia  tracą prawo  ponownego wstępu na Nasz ośrodek.  

 1. Jeżeli zauważyłeś, że ktoś pozostawia lub wyrzuca śmieci przy wyjeździe, zgłoś do straży miejskiej w Zdzieszowicach  nr tel.: 77 40 64 417 lub 77 40 64 418  Telefon komórkowy: 503 138 930  lub  501 237 280
 2. Wędkowanie może odbywać się za pomocą dwóch wędek 1 osoby.
 3. Wędkowanie w przyległym oczku zabronione.
 4. Okres ochronny:  -sandacz od 1 stycznia do 31 maja.
 5. Jezioro Srebrne, łowisko komercyjne, nie podlega kontroli  Straży Rybackiej.
 6. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na całym terenie całego ośrodka.
 7. Zezwala się na palenie ognisk w miejscach wcześniej wypalonych, wyłącznie ze swojego            drzewa lub gałęzi zalegających pod drzewami  na ośrodku.
 8. Kąpiel w jeziorze może odbywać się wyłącznie  na kąpielisku.